MARBOCYL FD

MARBOCYL FD
Bu bölüm veteriner hekimler / eczacılar için hazırlanmıştır  

Geniş Spektrumlu Antibakteriyel, Enjeksiyonluk Çözelti Tozu ve Çözücüsü

BİLEŞİMİ: 1 g'ında 198,41 mg Marbofloksasin ve berrak çözücüsü ile birlikte ayrı ayrı şeffaf flokonlarda sunulmuştur


KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:
Kedi ve köpeklerde marbofloksasine duyarlı mikroorganizmaların meydana getirdiği enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.


KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde Marbofloksasin kedilere deri altı veya damar içi yolla 2 mg/kg ve köpeklere deri altı veya damar içi yolla 2-4 mg / kg dozda tavsiye edilir.


İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s):YOK


MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Karıştımadan önce: Özel saklama koşullarına gerek yoktur ve raf ömrü 3 yıldır.

Karışım halinde: Işıktan korumak amacıyla karton kutusu içerisinde 25oC’yi aşmayan oda ısısında (15-25oC) muhafaza edilmeli ve 28 gün içerisinde kullanılmalıdır.


TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: Karton kutu içerisinde 504 mg enjeksiyonluk çözelti tozu içeren kahverengi cam vial ve 10 ml çözücü içeren şeffaf cam vial.

Karton kutu içerisinde 1008 mg enjeksiyonluk çözelti tozu içeren kahverengi cam vial ve 20 ml çözücü içeren şeffaf cam vial.


SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI: Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR)