MARBOCYL %10

MARBOCYL %10
Bu bölüm veteriner hekimler / eczacılar için hazırlanmıştır  

Veteriner Sistemik Antibakteriyel Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ :

MARBOCYL % 10 Enjeksiyonluk Çözelti, her ml'sinde 0,1 g marbofloksasin içerir.
 
KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR

Sığırlarında P.multocida, P.haemolytica ve Mycoplasma bovis'in sebep olduğu solunum yolları enfeksiyonlarının ve akut mastitisin tedavisinde kullanılmaktadır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Marbocyl % 10 Enjeksiyonluk Çözelti sığırlara parenteral yolla (deri altı, kas içi, damar içi) günde 2 mg/kg/canlı ağırlık hesabı ile her 50 kg canlı ağırlık için 1 ml kullanılmalıdır. Tedaviye aralıksız olarak 3-5 gün süre ile devam edilmelidir.


İLAÇ KALINTI UYARILARI :

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 6 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 1,5 gün (3 sağım) süreyle elde edilen inek sütü tüketime sunulmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Işıktan koruyun. 25° C'nin altında orijinal ambalajında saklandığında raf ömrü 36 aydır.
İlk kullanımdan sonra en geç 28 gün içerisinde kullanılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml'lik amber renkli cam flakonlarda ve karton kutu içerisinde satışa sunulmaktadır.