VITA C VETOQUINOL

VITA C VETOQUINOL

Bu bölüm veteriner hekimler / eczacılar için hazırlanmıştır 

Oral ve Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Vitamin

BİLEŞİMİ: Vita-C Vetoquinol oral ve enjeksiyonluk çözelti, her ml'de etkin 200 mg askorbik asit; yardımcı madde olarak da metil parahidroksibenzoat, propil parahidroksibenzoat, sodyum sülfit, disodyum edetat, sodyum bikarbonat, propilen glikol, sodyum hidroksit ve enjeksiyonluk su ihtiva eden renksizden soluk sarı renge varan steril bir çözeltidir.


KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Sığır, koyun, keçi, at, domuz, köpek, kedi ve kanatlılarda:

·     Vitamin C eksikliği tedavisi

·     Halsizlik, özellikle enfeksiyon ya da stres durumlarında destekleyici tedavi


KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Damar içi, kas içi ve oral yolla 20-60 mg askorbik asit/kg canlı ağırlık/gün

Hayvan türü

Günlük Pratik doz

AT-SIĞIR

Yetişkinler

Gençler

 

10 – 30 ml / 100kg
2.5 – 7.5 ml / 25kg

KOYUN, KEÇİ, DOMUZ

2.5 – 7.5 ml / 25kg

KÖPEK

0.5 – 1.5 ml / 5kg

KEDİ

0.5 – 1.5 ml / 5kg

KANATLI

(her 10 hayvan için)

1-5 ml


Kronik durumlarda ya da parenteral uygulamayı takiben oral yol tercih edilebilir.
Vita-C-Vetoquinol tek başına verilebildiği gibi, dikkatli bir şekilde yeme veya içme suyuna karıştırılarak da verilebilir (sütle karıştırmayınız).

İlaç Kalıntı Arınma Süresi: YOK

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ : Raf ömrü 3 yıldır. İlk açıldıktan sonra 28 gün içerisinde kullanılmalıdır. Güneş ışığından koruyunuz. Dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan 25 ºC' nin altında muhafaza edilmelidir.


TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: Karton kutu içerisinde 50 ml'lik amber renkli tip II cam şişe, kırmızı klorobutil kauçuk tapa ile kapatılmış, yeşil geçmeli kapak ile mühürlenmiştir.