FORCYL

FORCYL

Bu bölüm veteriner hekimler / eczacılar için hazırlanmıştır 

Veteriner Sistemik Antibakteriyel Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ:

Forcyl® Enjeksiyonluk Çözelti, açık yeşilimsi / kahverengimsi sarı renkte steril bir çözelti olup, her ml'de etkin madde olarak 160 mg Marbofloksasin ve koruyucu olarak 15 mg benzil alkol ihtiva eder.

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR

Sığırlarda Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica'nın duyarlı suşlarının oluşturduğu solunum yolu enfeksiyonlarının terapötik tedavisinde.

Laktasyondaki ineklerde: Escherichia coli'nin duyarlı suşlarının sebebiyet verdiği akut mastitis tedavisinde.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde: Kas içi enjeksiyon yolu ile tek bir doz halinde 10 mg marbofloksasin / kg canlı ağırlık hesabıyla 160 kg canlı ağırlık için 10 ml.

Escherichia coli'nin duyarlı suşlarının sebebiyet verdiği akut mastitis tedavisinde: kas içi veya damar içi enjeksiyon yolu ile, tek bir doz halinde 10 mg marbofloksasin / kg canlı ağırlık hesabı ile 160 kg canlı ağırlık için 10 ml.

Kas içine enjekte edilecek miktar 20 ml'den fazla ise, iki ya da daha fazla enjeksiyon yerinden enjekte edilecek şekilde bölünmelidir.

Doğru dozajın verildiğinden ve gerektiğinden daha az doz verilmesinden kaçınmak için vücut ağırlığı mümkün olduğunca doğru hesaplanmalıdır.

Kullanmadan önce şişe çalkalandığında, oluşabilecek hafif bulanıklık ve görülebilir parçacıklar gözden kaybolur.

İLAÇ KALINTI UYARILARI:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulanmasından sonra 5 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. İnek sütü için kalıntı arınma süresi “48” saat (4 sağım) tir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Raf ömrü 36 aydır. Güneş ışığından koruyunuz. Dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan 25ºC'nin altında muhafaza edilmelidir.

İlk açıldıktan sonra dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan 25ºC'nin altında muhafaza edilerek 28 gün içerisinde kullanılmalıdır.

50 ml'lik şişeler en fazla 30 kez, 100 ml'lik şişeler 25 kez, 250 ml'lik şişeler 50 kez delinebilir. Daha fazla uygulama yapılacağı durumlarda çoklu enjektörler tavsiye edilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

Karton kutu içerisinde 50, 100 ve 250 ml'lik tip II amber renkli cam şişeler kırmızı klorobutil kauçuk tapa ile kapatılmış, alüminyum kap ile mühürlenmiş, yeşil renk geçmeli kapaklar ile kapatılmıştır.

Bütün ambalaj boyutları pazarlanmayabilir.

Dış kartonunda saklayınız.