KALSIS PETS

KALSIS PETS
● Antiinflamatuvar
● Antirezorptif
● Kemik yapıyı güçlendirir
● Kemik kırıklarında iyileşmeyi aktive eder

- Kemiklerde Kalsiyum depolar
- Kemik erimesini azaltır
- Kemik mineralizasyonunu arttırır
- Kemik kaybını engeller
- Oksidatif stresi azaltır

● Kırık operasyonlarından sonra daha hızlı ve daha iyi bir iyileşmeyi destekler. 

KALSİS'in kemik metabolizmasına etkileri
- Kalsiyum emilimi ve metabolizmasına yardımcı olur.
- Kemik mineralizasyonunu ve rekonstrüksiyonu hızlandırır. 
- Osteoklastogenezi ve osteoklast farklılaşmasını engeller.
- Osteoklast apoptozunu sağlar.
- Proinflamatuvar sitokinleri inhibe eder.
- Oksidatif stresi azaltır. 

Karaciğer aroması lezzetinde
Yan etki yok !

DOZ: Köpekler ve kediler: Her 12 saatte bir 5 kg vücut ağırlığına 1 ml.
Diğer Evcil Hayvanlar: Her 12 saatte bir 1 ml.