OXOCIN PETS

OXOCIN PETS

● Antikarsinojenik
● Antianjiyojenik
● Antiproliferatif
● Antimetastatik
- Kanser hücrelerini apoptoza sürükler
- Metastazları sınırlar
- Kaşeksiyi önler
- Yaşam süresini uzatır

● Kanser hastalarındaki bağışıklığı arttırır.
● Kanser tedavilerinin yan etkilerine toleransı arttırır.
● Kilo kaybını önler. 

OCOXİN Pets aktive edilmiş yeşil çay ekstraktı içerir.
(Güçlü bir antioksidan olan Epigallocatechin-3-gallate)
● Anjiyogenezi sınırlandırır.
● Tümör hücrelerinin büyüme ve çoğalmaları ile ilgili sinyal iletimini bloke eder. 
● Ürokinaz enzimini inhibe eder.
● Yağ asit sentazı inhibe eder (kötü huylu tümörlerde aşırı üretilen bir enzim).

Yeşil çay polifenolleri;
● Tümör büyümesinde rol alan bazı protein ve enzimlere bağlanır. 
● Antikanserojen ve antimutajenik özellikleri güçlendirir.
● Neoplastik hücrelerinin apoptozunu teşvik eder.
● Anjiyogenez tümör ilerlemesi ve metastazında anahtar bir olaydır. 
●  Epigallocatechin-3-gallate bu işlemi VEGF'de bulunanlar gibi proteinlerin ekspresyonunu ve ayrıca ephrin A1'in neden olduğu hücre göçünü engelleyerek durdurur. 

Karaciğer aroması lezzetinde
Yan etki yok !

DOZ: Köpekler ve kediler: Her 12 saatte bir 5 kg vücut ağırlığına 1 ml.
Diğer Evcil Hayvanlar: Her 12 saatte bir 1 ml.