RENALOF PETS

RENALOF PETS

● Diüretik
● Böbrek taşlarını ortadan kaldırır

- Taş oluşumunu önemli derecede azaltır.
- Fiziksel ve kimyasal parametre karşılaştırmalarında etkinliği görülmüştür.
- Hiperkalsiüri ve hiperoksalüriyi azaltır.
- Ürinasyonu düzenler. 

● Böbrek taşlarının nüksetmesini önlemek için profilaktik tedaviyi destekler.
● Tekrarlayan sistitislere karşı oldukça etkilidir. 
● Disüri etkili bir şekilde azalır.

Operasyon sonrasında bile kullanımı uygundur. 

Ne içeriyor?
● Agropyrene (Ayrık otu kökü-Agropyron repens): Koruyucu, antiinflamatuvar ve kristalizasyon inhibitörü. 
● İnositol: Kristal birikimini önler.
● Salisilik asit: Mukoz membranları rahatlatır, idrar yolunun irritasyonunu azaltır ve ağrılı ürinasyonu azaltır.
● Tricitin, potasyum tuzu: Kristallerin hızlı eliminasyonunu sağlar.

Klinisyen görüşleri: 
“Şu ana kadar 4-5 defa Renalof'u denedim. Olguların çoğunda struvite ve/veya kalsiyum oksalat ürolitiazis öyküsü vardı. Renalof'u kullanmış olmaktan mutluluk duyuyorum ve her veteriner hekimin Renalof'u denemesi gerektiğini düşünüyorum, çünkü çok iyi çalışıyor.
Hayvan sahipleri bundan çok memnun ve evcil hayvanları için işe yarar bir şeyler yaptıklarını hissetmekten mutlular. Renalof'un sistit belirtilerini ortadan kaldırıp üriner sistemi sağlıklı tuttuğunu, taşların ve kristallerin tekrarlamasını önlediğini söyleyebilirim. 
Renalof kullanan köpeklerde idrar tahlili gerçekleştirdiğimde idrar daha az kalıntıya sahipti. Reçeteli diyetlerle bu istenen sonuçları alamadım, reçeteli diyetlerle pH'lar istendiği gibi değildi.”

John Owens, MVB,
Müdür, Ani-pets, Co Waterford

Karaciğer aroması lezzetinde
Yan etki yok !

DOZ: Köpekler ve kediler: Her 12 saatte bir 5 kg vücut ağırlığına 1 ml.
Diğer Evcil Hayvanlar: Her 12 saatte bir 1 ml.