FLEVOX

FLEVOX
Bu bölüm veteriner hekimler / eczacılar için hazırlanmıştır 

FLEVOX
® 50 mg 

Kediler için Damlatma Çözeltisi

Ektoparaziter

BİLEŞİMİ
Sarımsı berrak bir çözelti olup, 0.50 ml'lik her bir pipet 50 mg fipronil ihtiva eder.

KULLANIM SAHASI 

Kedilerde:
Pire (Ctenocephalides spp.) ve kene (Rhipicephalus sanguineus) enfestasyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır. İnsektisit etkinliği yetişkin pirelere yeni enfestasyonlarda 4 haftaya kadar devam eder. Yeni gelen pireler hayvanın üzerine geldikten sonra 48 saat içerisinde öldürülür. Ürün veteriner hekim tarafından daha önce tespit edilen pire allerjik dermatitisin (FAD) tedavisine yardımcı olarak kullanılabilir. 
Ürün kenelere (Rhipicephalus sanguineus ve Dermacentor reticulatus) karşı 1 haftaya kadar kalıcı akarisidal etkinliğe sahiptir. Ürün uygulandığında Dermacentor reticulatus keneleri var ise ilk 48 saat içerisinde kenelerin tamamı ölmeyebilir ancak kalanlar bir hafta içerisinde ölürler. 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Sadece harici kullanım içindir.
Her kediye 0,5 ml'lik 1 pipet deriye topikal olarak uygulanır. 
Güvenilirlik çalışmalarına göre ilaç uygulama aralığı 4 haftadır. 
Kürek kemikleri arasındaki kıl örtüsünü deriyi meydana çıkaracak şekilde ayırınız. Pipeti deri üzerine yerleştiriniz ve hafifçe sıkarak içeriğini deri üzerine boşaltınız. 
1. Makas yardımıyla kesip pipeti çıkarınız.
2. Pipetin ucunu kırınız.
3. Kürek kemikleri arasındaki deriye uygulayınız.
Ürünün hayvanın yalayamayacağı bir yere uyguladığınızdan ve hayvanların birbirlerini yalamayacağından emin olmanız önemlidir. 
Uygulanan noktadaki kılların yapışkan bir görünüm alana kadar ürünle aşırı bir şekilde ıslatılmasından kaçınılmalıdır. Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa, genellikle uygulamadan sonra 24 saat içerisinde ortadan kalkar fakat 2 haftaya kadar da devam edebilir. 
Yaralı ve hasarlı deri üzerine uygulamayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ 
Kendi ambalajında 250C'nin altındaki sıcaklıklarda muhafaza ediniz.Raf ömrü 36 aydır. 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Blister içerisinde 0,5 ml'lik 1, 3, 6, 30, 36 ve 50 pipet içeren karton kutu.