ORNIPURAL

ORNIPURAL

Bu bölüm veteriner hekimler / eczacılar için hazırlanmıştır  

ORNIPURAL

Enjeksiyonluk Çözelti / Veteriner Vitamin-Aminoasit


BİLEŞİMİ

Renksiz-sarımsı berrak çözeltinin her ml.si ; 15 mg Betain, 33.3 mg L-arginin, 11.8 mg L-Ornithin, 10 mg L-citrulline ve 200 mg sorbitol içerir.


KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

ORNIPURAL at, sığır, koyun, köpek ve kedide karaciğer yetmezliğinin tedavisinde ve aşağıda belirtilen hususlarda tedaviyi destekleyici olarak kullanılır.

-Hepato-nefritte

-Hiperammoniemia

-Sindirim güçlüğü, iştahsızlık

-Metabolik bozukluklar (Hipokalsemi, tetani, asetonemi, gebelik toksemisi)

-Koprostasis (peklik)

-Zehirlenmeler

-Aşırı beslenme


KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

ORNIPURAL kas içi, deri altı ve yavaş damar içi enjeksiyon şeklinde aşağıda belirtilen dozlarda uygulanır.

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;


Hayvan türü

Kullanım şekli ve dozu

At ve erişkin sığırlarda

50 – 100 ml

Tay ve buzağılarda her 5-10 kg için

1 ml

Koyunda

10 - 15 ml

Kuzuda

3 – 5 ml

Köpek ve kedilerde(Büyüklüğe göre)

2 – 5 ml

İlaç kalıntı arınma süresi ( i.k.a.s) et ve süt için ''0'' gündür.


MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda ısısında (15 – 25°C), ısı ve ışık kaynağından uzakta saklandığında raf ömrü imal tarihinden itibaren 36 aydır. Açılan ambalajlar 28 gün içerisinde kullanılmalıdır.


TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 50 ml ve 100 ml'lik amber renkli cam şişelerde kutulu olarak satışa sunulmuştur.