MEGABRIC

MEGABRIC

240 Gün Etkili Sığırlar İçin Vitamin ve Mineral Kombinasyonu Oral Bolus


KULLANIM AMACI

Sığırlarda; 8 ay boyunca sürekli bir şekilde hayvanın ihtiyacı olan besinsel gereksinimlerden olan 6 iz element ve 3 vitamini sağlamak amacıyla metabolizma dengesinin düzenlenmesinde, üreme siklusunun spesifik dönemlerinde, büyüme, çiftleşme, gebelik, et ve süt üretimi, anemi, tohumlama, düşük döl tutma, belirsiz kızgınlık, deri ve ayak problemlerinde kullanılır.


YARARLARI

  • Genel durumu destekler.
  • Et, süt ve döl verimini arttırır.
  • Hayvanların dış görünüşlerine olumlu yönde etkir.
  • Deri ve ayak problemlerini önler.
  • Genç besi hayvanlarının gelişimini destekler.
  • Güçlü ve sağlıklı buzağılar.
  • Gebe kalma oranını arttır.
  • Doğumu kolaylaştırır.
  • Doğum aralıklarını kısaltır.
  • 8 ay etkilidir.


BİLEŞİMİ

Bakır (Bakır oksit), Kobalt (Kobalt karbonat), İyot (Kalsiyum iodat), Manganez (Manganez sülfat), Selenyum (Sodyum selenit), Çinko (Çinko sülfat ve oksit), Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E (Asetat formunda α tokaferol)


KULLANIM MİKTARLARI

ALL-Trace Cattle Bolusları 150 kg'ın üzerindeki tüm sığır ırkları için uygundur.

Her hayvana 2 adet All-Trace Cattle bolus verilmelidir.

Bolusun aktif olduğu dönem süresince ek olarak bakır, kobalt veya selenyum uygulamasına gerek yoktur.  


BİLİMSEL ÇALIŞMALARDAN ÖRNEKLER:

MASTİTİS OLAYLARI VE SÜTTEKİ SOMATİK HÜCRE SAYILARI SELENYUM VE BİRÇOK İZ ELEMENT VE VİTAMİNİ BİRDEN İÇEREN RUMEN BOLUSLARININ KULLANILMASIYLA DÜŞMEKTEDİR BESİ SIĞIRLARINDA İZ ELEMENT VE VİTAMİNLERİN KONTROLLÜ SALINIM GÖSTEREN BOLUSLAR VERİLMEK SURETİYLE KARŞILANMASININ DEĞERLENDİRİLMESİUZUN SALINIMLI BOLUSLARIN BUZAĞILARDAKİ İZ ELEMENTLER VE VİTAMİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMASIISLAH EDİLEN MADEN YATAKLARINDA OTLATILAN HAYVANLARDA GÖRÜLEN ETKİUZUN SALINIMLI BİR RUMEN BOLUS SİSTEMİYLE BUZAĞILARDA İZ ELEMENT VE VİTAMİN İHTİYACININ KARŞILANMASITakviye olarak Bakırla zenginleştirilmiş boluslarla ve Molibden ile zenginleştirilmiş merada otlatılan sığırlarda serum ve karaciğer dokusundaki Bakır ve Molibden üzerindeki etkisiUZUN SALINIMLI BİR BOLUS SİSTEMİNİN SIĞIRLARA İZ ELEMENT KAYNAĞI OLARAK YETERLİLİĞİ VE 15 AVRUPA ÜLKESİNDEKİ UYGUN MİNERAL TAKVİYESİ ÖRNEKLERİ*İz Element Eksikliğinin Rumen İçi TedavisiSIĞIRLAR İÇİN BİRDEN ÇOK İZ ELEMENT VE VİTAMİN İÇEREN UZUN SALINIMLI BİR RUMEN BOLUS SİSTEMİNDE BİR BİLEŞEN OLARAK BAKIR OKSİT TOZUNUN ETKİNLİĞİ İz element / Vitamin Bolusları Uygulanmış Sığırlardaki Üreme Performansının ArttırılmasıSelenyum ve Vitamin E İçeren Uzun Salınımlı Bolusların İnekler ve Onların Buzağılarındaki Kan Glutatyon Seviyeleri Üzerindeki EtkisiSığırlardaki Selenyum seviyesini arttırmak için uzun salınımlı bir bolusun kullanılmasıSığırlar için birden fazla iz element ve vitamin içeren uzun salınımlı bir bolusDüşük selenyum veya düşük bakır durumu koşulları altındaki sığırlara birden çok iz element ve vitamin içeren bir bolusun kullanımıOtlatılan Sığırlar için Birden çok İz element/Vitamin içeren Boluslarla Saha DeneyleriVitaminleri ve İz elementleri İçeren Sığırlar için Uzun salınımlı Yeni bir Rumen Bolusu