FERTIDOSE

FERTIDOSE
Kızgınlık ve üremeye hazırlamada kullanılan sığırlar için tamamlayıcı yem

KULLANIM AMACI
Döl tutma problemi görülen inekler
Yüksek verimli süt inekleri
Düveler
Senkronizasyon öncesi ya da senkronizasyon ile birlikte
Embriyo transferi yapılan inekler
Kurbanlık hayvanlar
 
BİLEŞİMİ
İyot, Kobalt, Bakır, Manganez, Çinko, Selenyum, Vitamin A, Vitamin E, B karoten, Fosfor, Sodyum, Potasyum, Gliserol, Monosodyum fosfat, Hidrolize buğday gluteni, bitkisel gliserin, 1-2 propanediol, palm yağı, keten tohumu yağı, maya ekstraktları, pektin, aromatik maddeler.
Bileşimindeki bakır, çinko ve manganez %50 şelat formdadır.

VİTAMİN A
Östrus siklusunu düzenler.Embriyojenik ölümleri engeller. Kızgınlığı arttırır. Ovülasyonu hızlandırır.

VİTAMİN E
Döl tutmayı artırır.İnfertiliteyi düşürür.

SELENYUM
Selenyum hayvanlarda normal metabolizmanın oluşumu ve devamı için gerekli bir iz elementtir. Genelde vitamin E ile birlikte verilmesi önerilir. Mastitis, pyometra,ovaryum kistleri, güç doğum, doğum sonrası yavru ölümü ve anöstrus görülme riskini azaltır, fertilite oranını arttırır. Buzağılarda doğal bağışıklık sistemi ve kasların gelişiminde rol oynar. Yavru zarlarının atılmasına yardım eder.

BETA KAROTEN
Korpus Luteum' un yapısını oluşturur. Fertilite üzerinde olumlu etkisi vardır. Luteal hücrelerin işlevlerinde önemli rol oynar. Süt ineklerinde progesteron salınımında rol oynar. Progesteron salınımını arttırır ve zigotun uterusa implante olmasını kolaylaştırarak erken embriyojenik ölüm riskini azaltır. Gebe kalma oranını arttırır.
            
BAKIR-ÇİNKO
Fertilite oranını arttırır.Ovülasyonu düzenler. Fötal gelişmeyi destekler. Embriyojenik ölümleri azaltır.

FOSFOR
Östrus siklusunu ve anöstrusu düzenler.Gebelik oranını arttırır. 

MANGANEZ
Siklusu düzenler. Abort oranını azaltır.

İYOT
Üreme organlarının gelişmesi ve normal işlevlerinin gerçekleştirebilmesiyle yakından ilişkilidir. Abort oranını azaltır.Yavruda doğmasal anomalileri düşürür.

KOBALT
Ruminantlarda B12 vitamini sentezi için gereklidir. Üreme performansını arttırır, ovaryumda işlevsel yetersizlikleri düzeltir. Gebelik oranını ve yavru verimini arttırır.

KULLANIM SAHASI
Oral yolla direkt uygulanır.
100 ml'lik tek bir şırınga ile tohumlama ve çiftleşmeden 30 gün önce bir kez uygulanması tavsiye edilir.