NOVAPULSO

NOVAPULSO

Süt inekleri ve sağmal koyunlar için özel beslenme amaçlı diyet yem


KULLANIM AMACI

- Asetonemi (Ketozis) riskinin azaltılması ve iyileşme dönemi

- Kızgınlık ve üremeye hazırlama


BİLEŞİMİ

Propilen glikol, Gliserol, Sodyum propiyonat, Niasin, Glikoz


PROPİLEN GLİKOL-SODYUM PROPİYONAT-GLİSEROL

Glikojenik maddeler olup doğumdan sonra süt verimi artışı ile artan enerji ihtiyacını karşılamak üzere glikoza dönüşür. Dolayısı ile hipoglisemiyi engelleyerek yağların hızlı bir şekilde metabolize olup çok fazla miktarda keton cisimlerinin açığa çıkmasına mani olur ve ketozis oluşumunu engeller.


SORBİTOL

Bağırsaklardan geçişi engelleyen ve aynı zamanda enerji kaynağı bir polialkoldür. Ketozisin önlenmesinde enerji kaynağı olarak yardımcı olur. Ayrıca ketozisin oluşumu esnasında meydana gelen karaciğer yağlanmasından sonra yağların sindiriminde ve karaciğer detoksifikasyonunda rol oynar. Sorbitol ketozis oluşumunda bozulan sindirim metabolizmasını destekler, duodenumdan sindirim hormonlarının salgılanmasını uyarır, besinlerin rumenden geçişini yavaşlatarak daha iyi bir mikrobiyal sindirime olanak sağlar, bağırsaklardan geçişi hızlandırır ve safra sekresyonunu arttırır.


NİASİN

Ketozisten koruma ve iyileşme döneminde destek amacı ile kullanımı önerilen bir vitamindir. Niasin dokularda lypolysisi (yağların metabolize olması) azaltır. Dolayısıyla keton cisimlerinin açığa çıkışı yavaşlar. Glikoneogenesisi hızlandırır. Glikojenik maddelerden glikoz oluşumu hızlandır ve kanda glikoz düzeyi yükselerek yağlardan glikoz oluşum metabolizması yavaşlar. Ketozis nedeniyle bozulan rumendeki fermentasyonu destekleyerek rumende fermentasyonu arttırır.


GLİKOZ

Ketozis önlenmesinde rol oynayan hazır enerji kaynağıdır. Süt veriminin artışı sebebiyle oluşan negatif enerji dengesini kısa sürede düzelterek ketozis oluşumunu engeller.


KULLANIM DOZU

Asetoneminin (Ketozis) iyileşme döneminde;

İnekler: 500 ml/gün 10 gün süreyle

Koyunlar: 50-100 ml/gün 2-10 gün süreyle


Asetonemi (Ketozis riskinin azaltılması;

Sağmal ineklerde : Buzağılama sonrası 3-6 haftalık dönemde: 2-3 gün süreyle 500 ml/gün

Koyunlar : Doğumdan önceki son 6 hafta ve sonraki 3 hafta : 2-3 gün süreyle 50-100 ml/gün


Kızgınlık ve üremeye hazırlık;

İnekler : 500 ml

Koyun ve keçiler : 30-50 ml