NOVAMERIOL

NOVAMERIOL
Metabolik fonksiyonlara yardımıcı ürün


KULLANIM AMACI
Metabolik problemler, aşırı yemleme, yem değiştirme dönemleri
Karaciğer yağlanmasından korunma ve tedaviye destek
Ketosis ve asidosis
Süt asiditesindeki değişimler (hypoasidite, hyperasidite)
Enfeksiyöz, paraziter veya gebelikle ilgili, metabolik bozukluklara veya diyete bağlı karaciğer hastalıkları
Mikotoksinler veya diğer beslenme hatalarına bağlı intoksikasyonlar
Aşırı ilaç kullanımı, karaciğer yetmezliği, sarılık
İştah kaybı, sindirim bozuklukları
Halsizlik , yorgunluk, düşük performans (Yüksek verimli hayvanlarda ve yarış atlarında)
İyileşme döneminde veya operasyon sonrası


CHOLIN
Phospholipidlerin sentezinde rol oynar: Vücuttaki yağ ve kolestrol’ün kontrolünde önemli  role sahiptir;
Karaciğerde biriken yağlardan korunma: Hücrelerdeki yağların hareketini kolaylaştırır;
Böbrek, karaciğer ve safra kesesinin düzgün çalışmasına yardım eder; sinir impulslarının iletiminde önemlidir.


LYSIN ve METHIONIN 
Esansiyel amino asitler
Karaciğer hücrelerinin korunması ve detoksifikasyon
Choline sentezi için gereklidir
Phospholipid biyosentezi ile karaciğeri yağ infiltrasyonundan koruma
Steatosis ve siroz tedavisinde etkilidir. 


SORBITOL 
Şeker
Fruktoz prekürsörü (enerji kaynağı)  
Safra kesesi kontraksiyonlarını stimüle eder (sindirimi kolaylaştırır)
Sorbitol aynı zamanda ince barsak hareketlerini stimüle eder
Pankreas enzimlerinin sekresyonunu artırır 


MAGNEZYUM
Makro mineral
Magnezyum noksanlığı ve çayır tetanisinden korur ve nüksü önler.
Özellikle laktasyondaki süt ineklerinde artan magnezyum ihtiyacını karşılar.


BİTKİ EKSTRAKTLARI
CYRANA EKSTRAKTI sarılık ve hepatik konjesyonda çok etkili + diüretik + sürgüt etkili.
BOLDO EKSTRAKTI Choleretic faktör (Safra sekresyonunu artıran)


ANALİTİK BİLEŞENLERİ
Sorbitol, Kolin, Metiyonin, Lizin, Magnezyum, Boldo, Cynara                


UYGULAMA VE DOZAJ
Sığır ve yetişkin atlara 20 - 50 ml / gün, buzağı, tay ve ergin koyun ve keçilere 5 - 15 ml/gün. Oral yolla 3 gün süreyle verilebilir.