NOVAMIX OLIGO XL

NOVAMIX OLIGO XL

Konsantrasyonu en yüksek mineral destekleyici


BİLEŞİMİ

Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum, Sodyum, Demir, Çinko, Mangan, Bakır, Kobalt, Selenyum


KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI

-Optimum büyüme ve yüksek yumurta veriminin sağlanması 
-Yumurta kabuğunun dayanıklılığının artırılması
-Çabuk kırılan ince kabuklu yumurta oluşumunun engellenmesi 
-Yumurtlama süresinin kısaltılması
-Tüy bozukluklarının giderilmesi 
-Vücut kemiklerinin düzenli gelişiminin sağlanması 
-Büyüme geriliğinin engellenmesi
-Metabolizma dengesinin düzenlenmesi
-Kursak nekrozunun önlenmesi 
-Yetersiz beslenmeye bağlı mineral madde ve iz element eksikliklerinin giderilmesi 


Yumurta kabuğu

Ticari yumurtaların kabuğu, yaklaşık kalsiyum karbonat formunda 2,2 gr kalsiyum, % 0,3 fosfor, % 0.3 magnezyum ve eseri miktarda sodyum, potasyum, çinko, demir ve bakır'dan oluşmuştur.


Yumurta kabuğu oluşumunda etkili mineral ve iz elementler


Kalsiyum-Fosfor

Kalsiyum yumurta kabuğunu oluşturan asıl mineraldir. Kabuğun yapısına da giren fosfor ise kaliteli kabuk oluşumunda rol oynar.


Manganez

Manganeze bağımlı polimeraz enzimi kabuk glikoprteinlerinin matriksini oluşturur. Kondrotin sülfat oluşumunda rol oynar. Bu mukopolisakkaritler kıkırdak oluşumunda etkilidir. Eksikliğinde perosis, kemiklerde kısalma ve zayıflık, yumurta kalitesinde de düşme görülür.


Bakır

Bakır lizil oksidaz enziminin yapısına girer ve kabuk membranının oluşumunu etkiler. Bakır ayrıca demir metabolizması ile de yakından ilgilidir.


Çinko

Yumurta kabuğunun oluşumunda gerekli olan karbonik anhidraz enziminin kofaktörüdür. Ayrıca bağışıklık sisteminde önemli rol oynayan karboksipeptidaz ve DNA polimeraz enzimlerinin de yapısına girer.


KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU


Civciv döneminde;

Civcivler kümese yerleştirildikten sonra 3-5 gün süre ile 1.000 L içme suyuna 1 L olarak.


Büyüme döneminde;

8. haftada aşı programlarına destek amacıyla 3-5 gün süre ile 1.000 L içme suyuna 1 L olarak.


Yumurta kafeslerine taşınması sırasında;

19. haftada taşıma stresine karşı 3-5 gün süre ile 1.000 L içme suyuna 1 L olarak.


Yumurtalama Periyodunun Pik Döneminde;

27. haftada 3-5 gün süre ile 1.000 L içme suyuna 1 L olarak.


Yumurtlama Periyodunun Pik sonrası Dönemlerinde;

8 hafta aralıklar ile (35., 43., 51., 59., 67. haftalarda) 3-5 gün süre ile 1.000 L içme suyuna 1 L olarak.


70-72. haftalardan sonra veya tüy dökümünden sonra;

Bu dönemde bu uygulama 4 hafta aralıklar ile veya gerekli görüldüğü zamanlarda aynı şekilde uygulanır.


Muhafaza şartları ve raf ömrü: Kuru, serin (25C'ye kadar) ve karanlık bir yerde muhafaza ediniz. Direk güneş ışığından koruyunuz.


Ticari taklim şekli: 1L, 5L ve 20 L'lik plastik ambalajlarda