NOVACAL

NOVACAL

NOVACAL

Süt inekleri, koyun ve keçiler için jel formunda tamamlayıcı yem

Doğum ve doğum sonrası için güçlü mineral ve enerji desteği

KULLANIM AMACI

Novacal süt inekleri, koyun ve keçiler için hayvanların doğum periyodunda artan kalsiyum, fosfor ve magnezyum ihtiyacını karşılamak ve ihtiyaç duydukları tüm enerjiyi vermek amacıyla formüle edilmiş tamamlayıcı yemdir.

Doğum sonrasında ve laktasyon başlangıcında artan mineral ve enerji ihtiyacını karşılar.

  • Kanda kalsiyum, magnezyum ve glikoz seviyelerini yükseltmek suretiyle doğum stresi ve süt hummasından korur.

  • Metabolizmayı düzenler,organizmada kalsiyum magnezyum ve fosfor dengesini sağlar.

  • Laktasyonda artan kalsiyum ve fosfor gereksinimini karşılar,magnezyum açığını kapatır.

  • Retentio secundinarum oluşum riskini azaltır.

  • İştahın açılmasına katkıda bulunur.

  • Büyüme hızı yavaş olan genç ruminantlarda büyümeyi hızlandırır, iyi bir kemik mineralizasyonu sağlar.

BİLEŞİMİ

Kalsiyum (Kalsiyum formate), Fosfor, Sodyum, Magnezyum (Magnezyum klorit, Magnezyum şelat), Kobalt (Kobalt klorit), Monopropilen glikol, Monosodyum fosfat, Gliserol, Demineralize su,

PROPİLEN GLİKOL VE GİSEROL

Bu ürünler metabolizmada glikozun prekürsörleridir. Bir saat içinde hemen hemen hiç değişmeden rumenden emilerek kan dolaşımına ulaşırlar. Absorbsiyondan sonra karaciğerde vücudu asetonemi'ye karşı korumak ve enerji metabolizmasına destek amacıyla glikojen ve glikoza dönüşürler (Krep siklusu).

KALSİYUM

Kalsiyum, doğum sonrası laktasyon başlangıcıyla birlikte vücuttan aşırı derece kalsiyum atılımı nedeniyle oluşan kalsiyum eksikliğini giderir. Genç hayvanlarda, kemik gelişimi için gereklidir.

MAGNEZYUM

Doğum sonrası gerekli bir mineraldir. Kas tonusunu arttırır. Kalsiyum ve Fosfor ile birlikte kemiklerin bileşimine girer. Potasyum gibi sinirsel uyarım metabolizmasının sürdürülebilmesi için gerekli iyon değişim dengesine katkıda bulunur. Magnezyum eksikliğinde büyüme yavaşlar, anoreksi, kas zayıflığı, tetani benzeri bozukluklar şekillenir. Magnezyum aynı zamanda laksatif etkili olup konstipasyonlara da etkilidir. Plasentanın atılması için vazgeçilmez bir mineraldir.

FOSFOR

Kalsiyum ve Magnezyum ile birlikte kemiklerdeki mineralizasyona katılır. Genital fonksiyonlardaki Kalsiyum-Fosfor dengesine katılır, astenia ve iştah azalmasına karşı etki eder.

KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARLARI

Direk oral yolla verilir;

Süt İnekleri:

500 ml - Doğumdan önce

500 ml - Doğumdan 12 saat sonra

500 ml – Gerek duyulduğunda doğumdan 24 saat sonra

Koyun ve Keçiler:

20-30 ml - Doğumdan önce

20-30 ml - Doğumdan 12 saat sonra

20-30 ml - Gerek duyulduğunda doğumdan 24 saat sonra