BIOESTROVET

BIOESTROVET

Bu bölüm veteriner hekimler / eczacılar için hazırlanmıştır 

Enjeksiyonluk Çözelti

Hormon

BİLEŞİMİ
Berrak, renksiz enjeksiyonluk çözelti her 1 ml'sinde 0.25 mg Kloprostenol içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR
İneklerde: Gizli kızgınlık (suböstrus); uterusun lokal tedavisiyle ilgili olarak kronik metritis, pyometranın tedavisi; luteolitik ovaryum kistlerinin tedavisi; istenmeyen (gebeliğin 1. haftasından 150. gününe kadar) ya da patolojik gebeliklerde (mumufiye fötus ve fötal membranların şişmesi) abort oluşturma; doğumun indüksiyonu (öngörülen doğum zamanından önceki son bir hafta içinde); östrus senkronizasyonu.

Kısraklarda: Atlarda ilk rektal muayeneden sonra fötusun erken ölümlerinde (tohumlanmış kısrakların %10’unda fötus ölür ve gebeliğin ilk 100 gününde absorbe edilir) luteolizisin indüksiyonu; geç corpus luteum fazını sonlandırmak; kısraklarda tip I yalancı-gebeliği sonlandırmak – korpus luteum varlığında ve endometrial mag yokluğunda; kısır ve laktasyondaki kısraklarda kızgınlığın geliştirilmesi, kızgınlığın oluşturulması, uterus yangısının tedavisi.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Bioestrovet Veteriner Hekim Tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde, 2 ml Biostrovet (0.5 mg Klosprostenol) bir veya iki kez kas içi yolla uygulanır.


İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 1 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Süt için kalıntı arınma süresi ''0'' gündür.


UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARI
Biostrovet deriden emilir, bu nedenle özellikle ergenlik çağındaki kızlar, hamile bayanlar ile astım şikayeti olanlar uygulama sırasında dikkatli olmalıdır. Biostrovet luteolitik aktiviteye sahip kuvvetli bir hormon preparatıdır, bayanlarda menstrasyonun siklusunun bozulmasına ve hamile bayanlarda da abortlara neden olabilir.


MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ 
Kendi ambalajı içinde 25oC’yi aşmayan oda ısısında (15-25oC) muhafaza ediniz. Dondurmayınız. Işıktan koruyunuz. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır. Açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.


TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içerisinde 2 ml, 10 ml ve 20 ml'lik amber renkli flakonlarda satışa sunulmaktadır.